Beuningen, 9 november 2020 - In opdracht van Rijkswaterstaat, en in samenwerking met Plastic Promise, heeft The LCA Centre onderzoek gedaan naar de milieu-impact van de huidige afvalvrije bekersystemen op festivals. Uit het onderzoek komt geen ‘winnaar’ naar voren. Duidelijk is geworden dat elke situatie een andere oplossing vraagt. De uitkomsten geven wel houvast bij het bepalen van de beste opties. Bij dit onderzoek zijn in totaal negen bekers - inclusief de manier van hergebruik of het recyclen ervan - met elkaar vergeleken. Het is het eerst praktijkonderzoek ooit dat is verricht. Bijzonder is dat de hele evenementensector aan het onderzoek heeft meegewerkt. Het onderzoek is gedaan omdat er veel onduidelijkheid was over de milieueffecten van de verschillende soorten bekers en daarbij horende gebruiks- en afvalsystemen.

Impactfactoren In het onderzoek werden in totaal negen bekers vergeleken, waarvan drie PP herbruikbare Hard Cups afkomstig van drie verschillende leveranciers en zes recyclebare Soft Cups, gemaakt van rPET, PP en PLA, eveneens afkomstig van diverse leveranciers. De milieuvoordelen zijn afhankelijk van een combinatie van factoren. Bij herbruikbare bekers zijn het uitvalspercentage en hoe energiezuinig en efficiënt de bekers worden gewassen de belangrijkste factoren. Bij recyclebare bekers is dat het soort materiaal en de mate waarin een beker - het materiaal dat is gebruikt - gerecycled kan worden. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals het land van herkomst. Elk land heeft een andere energie footprint door verschillen tussen gebruikte energiebronnen. Uiteraard speelt ook de afstand vanwege transport een rol. Alle onderdelen samen worden ook wel het hele ‘bekersysteem’ genoemd.

Bij zowel het herbruikbare als recyclebare bekersysteem zijn er meerdere factoren die impact hebben op het milieu. Het onderzoek toont aan dat elk verschil in de waarde van deze factoren leidt tot de verandering in de berekening van het break-even-punt. Hierdoor ontstaan talloze mogelijke scenario’s, die in talloze mogelijke combinaties met elkaar kunnen worden vergeleken, wat het formuleren van een eenduidige uitkomst onmogelijk maakt. Dit betekent dat er geen keiharde conclusie getrokken kan worden dat één soort systeem altijd de beste keuze is vanuit milieuoogpunt.

Download het volledige persbericht hieronder

Persbericht bekersystemen evenementen november 2020.pdf

Het rapport kan gedownload worden via onderstaande link

LCA study of waste free cup system at Dutch events by The LCA Centre v2A_DEF